Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
28.11.2013 •

 

Specjalistyczne orzecznictwo

 
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) oraz na wniosek Organu Prowadzącego, Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Śląskiej, wchodzącą w skład Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych, do powoływania od dnia   1 stycznia 2021 r. zespołów orzekających w celu  wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zamieszkałych lub będących uczniami szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Średzkiego.
 

Planowane terminy posiedzeń

Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w PZPO w Środzie Śląskiej w roku szkolnym 2022/2023*

 

08.09.2022 r.
22.09.2022 r.
 
 
06.10.2022 r.
 
20.10.2022 r.
 
03.11.2022 r.
 
17.11.2022 r.
01.12.2022 r.
15.12.2022 r.
12.01.2023 r.
26.01.2023 r.
09.02.2023 r.
23.02.2023 r.
09.03.2023 r.
23.03.2023 r.
06.04.2023 r.
20.04.2023r.
11.05.2023 r.
25.05.2023 r.
15.06.2023 r.
29.06.2023 r.
13.07.2023 r.
27.07.2023 r.
10.08.2023 r.
24.08.2023 r.
 
*Zespół Orzekający jest powoływany zgodnie z zapotrzebowaniem (wnioski).
 
 

 

 
Procedura wydawania orzeczeń i opinii przez Zespoły Orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w PZPO w Środzie Śląskiej.
 
 

 
 
 
 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter