Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
28.11.2013 •

 

Specjalistyczne orzecznictwo

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) oraz na wniosek Organu Prowadzącego, Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Śląskiej, wchodzącą w skład Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych, do powoływania od dnia   1 stycznia 2021 r. zespołów orzekających w celu  wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zamieszkałych lub będących uczniami szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Średzkiego.
 

Planowane terminy posiedzeń ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w PZPO

w Środzie Śląskiej na rok szk. 2020/2021

 • 10.09.2020 r.
 • 24.09.2020 r.
 • 15.10.2020 r.
 • 05.11.2020 r.
 • 26.11.2020 r.
 • 17.12.2020 r.
 • 14.01.2021 r.
 • 05.02.2021 r.
 • 25.02.2021 r.
 • 18.03.2021 r.
 • 15.04.2021 r.
 • 06.05.2021 r.
 • 27.05.2021 r.
 • 17.06.2021 r.
 • 01.07.2021 r.
 • 15.07.2021 r.
 • 12.08.2021 r.
 • 26.08.2021 r.
 
UWAGA! 
 
Zespół Orzekający jest powoływany zgodnie z zapotrzebowaniem (wnioski).
 

 

 
 Procedura wydawania orzeczeń i opinii przez Zespoły Orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w PZPO w Środzie Śląskiej.
 
 

 
 
 
 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter