Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
08.04.2016 •

     Wspomaganie obejmuje:  pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; wspólne ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb; zaplanowanie form wspomagania; wspólną ocenę efektów wraz z wypracowaniem wniosków do dalszej pracy.

 

     Mamy w ofercie propozycję zajęć w szkołach/placówkach powiatu średzkiego, dedykowaną konktretnym odbiorcom. Nasza oferta jest elastyczna, dostosowujemy ją do aktualnych potrzeb.

 


   

Oferta PP-P na rok szk. 2018/2019

 

 do pobrania - prezentacja całości oferty
zapisana w formacie .pdf


**********************************


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w PZPO w Środzie Śląskiej

Środa Śląska ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
nr tel. 71 317 38 68  
strona internetowa: www.ppp.powiat-sredzki.pl
adres poczty elektronicznej: ppp@powiat-sredzki.pl

 

**********************************

 

mgr Maria Bystrzanowska - logopeda

Oferta dla dzieci/uczniów:

       Przesiewowe badania logopedyczne  „Mówię”, „ Słyszę” - dla placówek, w których nie jest  zatrudniony logopeda

Oferta dla nauczycieli:

       GRUPA WSPARCIA dla  nauczycieli  dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia warsztatowe – grupowe -  we współpracy z psychologiem: E. Bystrzanowską i psychologiem: Cz. Szponar -Nalewajską

       Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole .

       Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- organizacja, terapia, współpraca specjalistów.

Oferta dla rodziców:

       „Tabletowe dzieci ‘’ -wpływ mediów na rozwój mowy małych dzieci – we współpracy  z psychologiem.

       Rola rodziców w kształtowaniu kompetencji językowych dzieci przedszkolnych.

       GRUPA WSPARCIA  dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Zajęcia warsztatowe – grupowe  we współpracy z psychologiem: Cz. Szponar –Nalewajską i  E. Bystrzanowską

 

 

mgr Czesława Szponar-Nalewajska - psycholog

Dzieci 6- letnie

,,Przesiewowe badania psychologiczne indywidualne’’ – głównie dotyczące ryzyka dysleksji

„Bawię się, mówię, potrafię” (zajęcia warsztatowo-grupowe).

Dzieci 6/7- letnie

,,Będę uczniem” (zajęcia grupowe warsztatowe).

Zajęcia grupowe warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

,,Widzę, czuję, rozumiem, rozpoznaję , nazywam – emocje moje i innych ludzi”

Nauczyciele (działania informacyjno-szkoleniowe, edukacyjne)

„Przemoc seksualna – jak zachować czujność. Profilaktyka”

„Zaburzenia lękowe u dzieci”

„Wpływ problemów rodzinnych i zdrowotnych członków rodziny na zachowanie dziecka”

GRUPA WSPARCIA dla  nauczycieli  dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia warsztatowe –

 grupowe-  we współpracy z psychologiem E. Bystrzanowską i logopedą M. Bystrzanowską.

       Rodzice (spotkania informacyjno-szkoleniowe)

       „Uparte dzieci”

       „Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”

       ,,Dojrzałość szkolna dziecka”

       „Seksualność dziecka”

       „Zaburzenia lękowe u dzieci. Lęki szkolne”

       ,,Adaptacja dziecka do nowego środowiska. Jak przygotować dziecko na spotkanie z przedszkolem?”

       „Dzieci, a rozwód rodziców. Skutki rozwodu dla dzieci”

       Rodzice i nauczyciele

       Zajęcia warsztatowe grupowe nt. GRUPA WSPARCIA  nauczycieli, logopedów, pedagogów i rodziców w pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

 

 

mgr Ewelina Bystrzanowska -  psycholog

Oferta dla dzieci/uczniów:

       Przedszkolak dobrze wie, co jest zdrowe a co nie - warsztaty zdrowego odżywiania dla przedszkolaków

       Trening umiejętności społecznych (TUS)  - zajęcia grupowe dla dzieci 5/6 – letnich (cykl 10-spotkań, 1x tyg.)

       Terapia ręki  - zajęcia indywidualne lub w parach, dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju w zakresie motoryki dużej i małej kończyn górnych.

Oferta dla rodziców:

       „ Tabletowe dzieci” -wpływ mediów na rozwój mowy małych dzieci – we współpracy  z logopedą

       Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym- zajęcia warsztatowe grupowe we współpracy z psychologiem Cz. Szponar-Nalewajska i logopedą –M. Bystrzanowską

 

 

mgr  Barbara Gajewska-psycholog
mgr Bogusława Stramel- pedagog

Oferta dla uczniów klas I- III

       Ćwiczę, więc więcej umiem – elementy kinezjologii edukacyjnej

       Jestem zły, ale nie gryzę – sposoby radzenia sobie ze złością

       Bezpieczny komputer – zajęcia psychoprofilaktyczne

       Tolerancja – dziecko niepełnosprawne w klasie - cykl 2 spotkań

       Cykl zajęć bajko terapeutycznych – cykl 3 spotkań

      1.Instrukcja obsługi złości

      2.Instrukcja obsługi smutku

      3.Instrukcja obsługi strachu

Oferta dla nauczycieli  kl. I-III

       Usprawnianie komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń

       Przyczyny trudności wychowawczych z dziećmi

       Orzeczenia, opinie, dostosowanie wymagań edukacyjnych

       Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej

Oferta dla rodziców uczniów kl. I-III

       Jak wychować szczęśliwe dziecko

       Przyczyny trudności w nauce

 

 

mgr Elżbieta Zmysłowska-Pastwa- psycholog
mgr Halina Sikora-Grabowska- pedagog

Oferta  dla uczniów kl. IV-VI

       Potrafię inaczej bez agresji

       Być sobą i nie krzywdzić innych - o asertywności w praktyce

       Możliwości i zagrożenia Internetu

       Techniki uczenia się

       O wolnym czasie inaczej, czyli co zamiast Internetu?

Oferta dla nauczycieli:

       Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Techniki relaksacyjne w pracy nauczyciela

        O technikach zarządzania czasem

       Inny nie znaczy gorszy

       Dziecko nadpobudliwe- jak mu pomóc

Oferta dla rodziców uczniów kl. IV-VI 

       Złość i agresja – trudne emocje i zachowania u dzieci

       Mocne strony mojego dziecka – wzmacnianie poczucia własnej wartości

       Pomoc dziecku w nauce- o technikach zarządzania czasem

        Granice w wychowaniu

 

 

mgr Magdalena Nowicka- Chwastyk -psycholog

Oferta dla uczniów kl.VII, VIII , gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych

       Jak spostrzegam siebie? – profilaktyka zaburzeń odżywiania  - kl. III gimnazjum;

     klasy  szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

       Moje emocje – co z nimi zrobić – jak radzić sobie z trudnymi emocjami?  kl. VII – VIII

       Lekcja o autyzmie  – zajęcia psychoedukacyjne rozwijające tolerancję wśród uczniów kl. VII – VIII SP kl. III gimnazjum oraz kl. szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

       Internet – wróg czy przyjaciel  – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów profilaktyka uzależnienia od internetu;  kl. VII – VIII SP

Oferta dla nauczycieli:

       Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne

       Profilaktyka uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera/internetu. Czym jest cyberprzemoc

Oferta dla rodziców:

       Niepokojące sygnały zaburzeń emocjonalnych – kiedy zgłosić się po pomoc?”

       Profilaktyka uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera/internetu. Czym jest  cyberprzemoc?

 

 

mgr Sylwia Dobosz- psycholog

Oferta dla uczniów klas VII-VIII SP, gimnazjum i ponadgimnazjalnych :

       „Zamiast agresji” - trening umiejętności społecznych

       „Cyberbullying STOP” – zajęcia warsztatowe

Oferta dla nauczycieli:

       Cyberbullying – dziecko w sieci” – warsztat

       Zrozumieć ucznia” - grupa wsparcia dla nauczycieli z powiatu średzkiego,  nakierowana na wzajemną wymianę doświadczeń

Oferta dla rodziców:

       Norma i patologia – granice rozwoju nastolatka. Jak rozpoznać u swojego dziecka niepokojące symptomy?- warsztat

       „Mądry Rodzic” - grupa wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi, wychowawczymi, nakierowana na wzajemną wymianę doświadczeń

 

 

mgr Elżbieta Kazior- pedagog
Oferta dla uczniów:    

 • warsztaty wyboru zawodu dla klas III gimnazjów
 • warsztaty wyboru zawodu dla klas VIII SP
 • zajęcia warsztatowe integracyjno-adaptacyjne w szkole ponadgimnazjalnej
 • zajęcia warsztatowe nt. technik uczenia się
 • zajęcia warsztatowe - bezpieczny internet
 • zajęcia antystresowe dla maturzystów
 • zajęcia antystresowe dla uczniów kl. III gimnazjów
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII SP - „Jaki jestem?”
Oferta dla rodziców:
 • spotkanie z rodzicami uczniów kl. III gimnazjów – „Czynniki trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia”
 • spotkanie z rodzicami uczniów kl. VIII SP – „Czynniki trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia”

 

 

mgr Małgorzata Czerwiec - pedagog

Oferta dla dzieci:

       Bajka terapeutyczna - pomoc dla dziecka - spotkanie dla dzieci w wieku przedszkolnym

                Oferta dla nauczycieli:

       Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole- wykład interaktywny

       Kształtowanie etosu zaufania w  szkole- dobre relacje podmiotów edukacji- warsztaty

Oferta dla rodziców:

       Dojrzałość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole prelekcja

       Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny - prelekcja

 

 


 
 

**********************************

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

 

 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • KOWEZIU
 • IBE

Newsletter