Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
18.04.2011 •

Wersja do wydruku w pdf.


 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych

w Środzie Śląskiej

Oferta

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

dla szkół i placówek

Powiatu Średzkiego

na rok szkolny 2020/2021

 

 


 

UWAGA

  Z uwagi na pandemię COVID-19  sposób i forma realizacji oferty

 będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w naszym powiecie.

 


 

mgr Maria Bystrzanowska - logopeda

Oferta dla dzieci/uczniów przedszkoli:

       Przesiewowe badania logopedyczne „Mówię”- w placówkach, w których nie jest  zatrudniony logopeda;

       „Każdy z nas jest ważny, wyjątkowy, czyli kilka słów o akceptacji” warsztat dla dzieci

Oferta dla nauczycieli:

       GRUPA WSPARCIA dla nauczycieli dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia warsztatowe we współpracy z psychologiem E. Bystrzanowską

       „Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/ w szkole”

       „Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy w przedszkolu/szkole”

Oferta dla rodziców:

       GRUPA WSPARCIA dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia warsztatowe we współpracy z psychologiem E. Bystrzanowską

       „Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku przedszkolnym”

 

mgr Ewelina  Bystrzanowska -  psycholog

Oferta dla dzieci/uczniów:

       Trening umiejętności społecznych – TUS – terapia grupowa dla dzieci 5/6 – letnich (cykl 10-spotkań)

       Terapia ręki  - zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku przedszkolnym

 Oferta dla nauczycieli:

       GRUPA WSPARCIA dla  nauczycieli  dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia warsztatowe we współpracy z logopedą M. Bystrzanowską

       „Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/ w szkole”

       „Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy w przedszkolu/szkole”

Oferta dla rodziców:

       GRUPA WSPARCIA dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia warsztatowe we współpracy z logopedą M. Bystrzanowską

       „Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku przedszkolnym”

       ,,Lęki rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym”

 

mgr Barbara Gajewska – psycholog  
    mgr Bogusława Stramel – pedagog

Oferta dla uczniów klas I-III SP:

       „Bezpieczny komputer”

       „Trudne emocje” – cykl zajęć

      Instrukcja obsługi złości

      Instrukcja obsługi smutku

      Instrukcja obsługi strachu

Oferta dla nauczycieli klas I-III SP:

       „Opinie, orzeczenia, dostosowanie wymagań”

       „Jak zmotywować ucznia do nauki”

Oferta dla rodziców uczniów klas I-III SP:

       „Rola rodzica w wychowaniu”

       „Dziecko z depresją – profilaktyka”

 

mgr Bożena Dziurla - pedagog

Oferta dla uczniów:

,, Badania przesiewowe uzdolnień uczniów w kl. V”

Oferta dla rodziców uczniów :

       „Jak rozpoznać uzdolnienia?- omówienie wyników badań przesiewowych

Oferta dla nauczycieli:

       ,,Diagnoza funkcjonalna ryzyka dyskalkulii”

 

mgr Elżbieta Zmysłowska-Pastwa – psycholog
mgr Barbara Czuchta - psycholog

Oferta  dla uczniów klas IV-VI SP:

       ,,Być sobą i nie krzywdzić innych – o asertywności w praktyce”

       „Rozwiązywanie konfliktów w grupie”

Oferta dla nauczycieli:

        „Wzmacnianie odporności psychicznej u dzieci”

        Profilaktyka zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”

Oferta dla rodziców uczniów klas IV-VI SP: 

       „Moje dziecko wśród innych dzieci – wzmacnianie dobrych relacji”

       „Pomoc dzieciom z trudnościami w koncentracji uwagi podczas pracy w domu”

 

mgr Halina Sikora-Grabowska– psycholog

Oferta  dla uczniów klas IV-VI SP:

       ,,Co to są normy, zasady, reguły i czemu służą? Dlaczego należy przestrzegać norm”

       „Co to znaczy być odpowiedzialnym? Od kiedy jesteśmy odpowiedzialni?”

Oferta dla rodziców:

        „W jaki sposób mogę okazywać życzliwość i serdeczność innym ludziom i sobie?”

Oferta dla nauczycieli:

        „O co chodzi z tą motywacją do nauki?”

 Wspomaganie pracy nauczycieli specjalistów szkolnych Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów Powiatu Średzkiego

 

mgr Elżbieta Kazior – pedagog
mgr Magdalena Nowicka-Chwastyk – psycholog

Oferta dla uczniów klas VII-VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych:

       „Techniki uczenia się”

       ,,Moje emocje – warsztaty wspierające w radzeniu sobie z trudnymi emocjami”

       ,,Kompetencje cyfrowe uczniów. Bezpieczeństwo w Internecie”

       ,,Klasa społecznością, w której ustala się i przestrzega wspólnych wartości”

 

dr Małgorzata Czerwiec - pedagog

Oferta dla dzieci:

       ,,Wartości w życiu przedszkolaka” – zajęcia dla grup przedszkolnych dzieci 5-6 letnich

Oferta dla nauczycieli:

       ,,Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

       ,,Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”

Oferta dla rodziców:

       „Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny” – prelekcja dla rodziców uczniów SP

       „Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole” – prelekcja dla rodziców dzieci 5-6 letnich

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2
nr tel. 71 317 38 68   
strona internetowa: www.ppp.powiat-sredzki.pl
adres poczty elektronicznej: ppp@powiat-sredzki.pl

 

 

 

 

 

 

 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter