Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
18.04.2011 •

 

 


 

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych

w Środzie Śląskiej

 

oferta zajęć na rok szkolny 2022/2023 

 

mgr Maria Bystrzanowska – logopeda
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Oferta dla dzieci/uczniów:

       Przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci od 3 r.ż. „Mówię”, „ Słyszę” - dla placówek, w których nie jest  zatrudniony logopeda

       TUS – trening umiejętności społecznych – współprowadzenie zajęć grupowych

Oferta dla nauczycieli:

      „Dziecko lękowe w tym z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu”

       „Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy w przedszkolu/szkole. – jak je eliminować”

GRUPA WSPARCIA dla  nauczycieli  dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia warsztatowe –

 grupowe -  we współpracy z psychologiem

Oferta dla rodziców:

      „Jak wspierać dziecko z mutyzmem wybiórczym w domu” – prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców

      „Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym” 

      „Rozwój mowy dzieci do 6 roku życia i najczęstsze przyczyny wad wymowy - jak im zapobiegać”

      Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci w żłobku

 

 

mgr Elżbieta Krawczyk – logopeda, neurologopeda,
terapeuta SI

Oferta dla dzieci 4-5 letnich

      „Zajęcia logopedyczne z elementami metody SI”

Oferta dla nauczycieli:

      „Kiedy i jak pomóc dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej”

Oferta dla rodziców:

      „Czy moje dziecko potrzebuje terapii sensorycznej?”

 

 

mgr Ewelina Bystrzanowska -  psycholog, surdopedagog,
terapeuta pedagogiczny

Oferta dla dzieci/uczniów:

      Trening umiejętności społecznych (TUS)  - zajęcia grupowe dla dzieci 5/6 – letnich

      ,, W świecie emocji: czuję, rozpoznaję, nazywam,  rozumiem - emocje własne oraz innych osób”- zajęcia grupowe

      Terapia ręki  - zajęcia indywidualne

Oferta dla nauczycieli:

       „Dziecko lękowe w tym z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu”

      „Czynniki podtrzymujące mutyzm wybiórczy w przedszkolu/szkole. – jak je eliminować”

Oferta dla rodziców:

      ,,Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym - trudne emocje u dzieci”

      ,,Co robić, żeby nie zwiększać poczucia zagrożenia i lęku u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym?” - prelekcja dla rodziców

 

 

mgr  Barbara Gajewska - psycholog 
mgr Bogusława Stramel - pedagog

Oferta dla uczniów klas I- III – zajęcia warsztatowe

      ,,Jestem zły, ale nie gryzę – sposoby radzenia sobie ze złością”

      ,,Bezpieczny komputer’’ – zajęcia psychoprofilaktyczne

      ,,Prawa dziecka”

      ,,Trudne emocje” – cykl 3 spotkań (smutek, strach, złość)

Oferta dla nauczycieli:

      „Usprawnianie komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń”

      „Jak zmotywować ucznia do nauki”

      „Orzeczenia, opinie, dostosowanie wymagań”

      „Uczeń z depresją. Profilaktyka wśród dzieci w szkole”

Oferta dla rodziców:

      „Jak wychować szczęśliwe dziecko” – zajęcia warsztatowe

      „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” – grupa wsparcia dla rodziców, doświadczających trudności wychowawczych z dziećmi

      „Profilaktyka problemów emocjonalnych dzieci - jak wspierać dziecko” – zajęcia warsztatowe

 

 

mgr Barbara Czuchta – psycholog
mgr Elżbieta Zmysłowska-Pastwa - psycholog

Oferta  dla uczniów kl. IV-VI

      ,,Ja i inni –  czego oczekuję, w czym mogę pomóc?’’

      ,,W świecie wartości”

      Ekran komputera to nie wszystko. Co dalej po wylogowaniu  się?

      Rozwiązywanie konfliktów w grupie. Integracja i radzenie sobie z trudnymi emocjami

Oferta dla nauczycieli

      ,,Techniki socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej z dziećmi” (integracja, radzenie sobie z emocjami, zachowania asertywne)

      ,,Wzmacnianie odporności psychicznej i motywacji do nauki u dzieci”

      ,,Trudne zachowania i emocje u ucznia. Symptomy kryzysu emocjonalnego”

Oferta dla rodziców

      ,,Wzmacnianie odporności psychicznej dziecka”

      ,,Wychowanie w kierunku wartości – co jest ważne i dobre w życiu dziecka i jak go do tego przekonać”

      ,,Moje dziecko w relacjach”

 

Sieć współpracy i samokształcenia - Grupa wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych

Zapraszamy na spotkanie Psychologów i Pedagogów Powiatu Średzkiego

w dniu 27.10.2022 r. o godzinie 09:00

w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego 

przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej

    Koordynatorzy sieci: Elżbieta Zmysłowska-Pastwa i Barbara Czuchta

 

 

mgr Halina Sikora-Grabowska - pedagog

Oferta  dla uczniów kl. IV-VI

      „O zarządzaniu czasem”

      „O uczeniu się i technikach uczenia się”

Oferta dla nauczycieli

      „Wyuczona bezradność czyli o stylu wyjaśniania”

Oferta dla rodziców

      ,,Jak pomagać dziecku dyslektycznemu w uczeniu się”

      ,,Jak wspierać dziecko w nauce; jak zachęcać, by nie zniechęcać”

 

 

mgr Bożena Dziurla – pedagog (surdopedagog, tyflopedagog)

Oferta  dla uczniów kl. V

      Badania przesiewowe uzdolnień uczniów

Oferta dla nauczycieli

      „Po co diagnozować dziecko pod kątem trudności matematycznych”- zajęcia warsztatowe (szkoleniowe) dla nauczycieli  kl. IV-VIII

      „ Diagnoza trudności w nauce matematyki u uczniów kl. IV”

      „Przeciwdziałanie zaburzeniom lękowym i depresyjnym”

      Konsultacje dla nauczycieli nt. zdrowia psychicznego dzieci

Oferta dla rodziców

      Omawianie wyników badań przesiewowych uzdolnień na spotkaniach z rodzicami

      Zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla rodziców uczniów kl. IV-VI

      Konsultacje dla rodziców nt. zdrowia psychicznego dzieci

 

 

mgr Agnieszka Prus – pedagog

Oferta  dla uczniów – zajęcia warsztatowe

      „Integracja”

      „Konflikt w grupie”

      „Odkrywanie swojej wartości”

      „Szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach”

Oferta dla rodziców – zajęcia warsztatowe

      „Spójność w wychowaniu”

      „ Rola rodzica w procesie wychowania”

 

 

mgr Magdalena Nowicka-Chwastyk – psycholog, psychoterapeuta

Oferta dla uczniów kl. VII

      ,,Profilaktyka zdrowia psychicznego - radzenie sobie ze stresem” – warsztaty zakończone konkursem plastycznym

     Termin realizacji warsztatów grudzień 2022 - luty 2023

     Konkurs - kwiecień 2023

Oferta dla nauczycieli

       ,,Wpływ stresu na funkcjonowanie ucznia w szkole"

Oferta dla rodziców

,,Niepokojące objawy emocjonalne u dziecka – kiedy zwrócić się o pomoc?”

 

 

dr Małgorzata Czerwiec - pedagog

Oferta dla dzieci:

      ,,Bajkoterapia dla najmłodszych”

Oferta dla nauczycieli:

      ,,Kształcenie specjale”

      ,,Wychowanie do odpowiedzialności - wspieranie w rozwoju społecznym i moralnym ucznia”

Oferta dla rodziców:

      Gotowość szkolna dziecka

      ,,Wychowanie do odpowiedzialności – współpraca szkoły i rodziców”

      Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny 

 


 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2
nr tel. 71 317 38 68   
strona internetowa: www.ppp.powiat-sredzki.pl
adres poczty elektronicznej: ppp@powiat-sredzki.pl

 

 

 

 

 

 

 
 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter