Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
20.04.2016 •

 

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Okładka publikacji składa się z dużego napisu Informator o zawodach szkolnictwa branżowego w kolorze zielonym. Poniżej tytułu znajduje się napis Warszawa 2020. W dolnym prawym rogu umiejscowiona jest grafika czerwonej truskawki, obok logo projektu Eurodoradztwo Polska. Na dole znajdują się loga projektu Erasmus plus, Eurodoradztwo Polska, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Pod logo jest informacja, że publikacja została sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus plus.

 

Miło nam poinformować, że Informator o zawodach szkolnictwa branżowego jest już gotowy. Informator powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+.

Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe.

Informator został przygotowany w formie elektronicznej i znajduje się pod poniższym linkiem.

 

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

 

 

Walidacja kompetencji

 

Walidacja kompetencji to rozwiązanie systemowe, umożliwiające formalne potwierdzenie posiadanych kompetencji zawodowych zdobytych w drodze edukacji pozaszkolnej.

 

Walidacja jest procesem sprawdzenia czy spełniasz wymagania wskazane w opisie kwalifikacji efektów uczenia się, czyli tego co musisz wiedzieć i umieć, aby uzyskać kwalifikacje. Podczas przeprowadzania walidacji trzeba udowodnić ekspertom, że posiada się niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do uzyskania certyfikatu.

Przebieg procedury zakłada, że nie ma znaczenia w jaki sposób zdobyłeś konkretne kompetencje, liczy się tylko to, że je posiadasz i potrafisz to udowodnić.

 

 


 

 

Podczas walidacji można zweryfikować kompetencje nabyte zarówno w szkole jak i na kursach, szkoleniach oraz te nabyte indywidualnie np. umiejętność programowania wykształcona w ramach realizacji swojej pasji. Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwiększy Twoje szanse na znalezienie zatrudnienia wśród przedsiębiorstw poszukujących wykwalifikowanych pracowników. 

 

Proces walidacji zazwyczaj składa się z trzech etapów:

·       

         Identyfikowania, podczas którego określa się wstępną wiedzę i umiejętności osoby chcącej uzyskać kwalifikacje w zawodzie.

Określając swoje efekty uczenia się (czyli wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne), zobaczysz całą gamę swoich możliwości, lepiej się w nich zorientujesz, a także odkryjesz to, co dotąd nie było wyraźnie widoczne.

·    Dokumentowania, polegającego na zbieraniu dowodów potwierdzających umiejętności w tym to, czym przede wszystkim możesz się pochwalić oraz wiedzę. W portfolio możesz łatwo porządkować cały zebrany materiał np. dokumentów, fotografii.

·     Weryfikacja, polega na określeniu przez asesora lub grupę asesorów czy zostały uzyskane wszystkie wymagania potrzebne potwierdzenia kwalifikacji. Na tym etapie jest podejmowana ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu.

 

To jak dokładnie będzie wyglądał przebieg walidacji zależy od konkretnej kwalifikacji rynkowej. Część wymagań zawarta jest już w opisie kwalifikacji i można je znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Jednak dokładny przebieg walidacji planowany jest przez organizującą ją Instytucję Certyfikującą (IC) i prezentowany jest na jej stronie internetowej. 

 

Polecam obejrzeć krótki film pt. „Przyszłość walidacji jest bliżej, niż myślisz”. Czyli co wspólnego ma wynalazek Aleksandra Grahama Bella z walidacją kompetencji na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=pAnwEJo5ROI

 

Więcej informacji dla zainteresowanych walidacją kompetencji na stronach:

www.kwalifikacje.edu.pl/metody

www.walidacja.ibe.edu.pl/metody

 

 

Na podstawie ww. materiałów opracowała mgr Elżbieta Kazior – pedagog PPP

 

 Kompetencje pracowników przyszłości

 Przedstawiona poniżej lista pożądanych kompetencji pracowniczych jest  wyzwaniem dla systemu oświaty. Z perspektywy rynku pracy u absolwentów systemu edukacji dostrzega się niestety luki kompetencyjne.

1. Zdolność do odnajdywania sensu (sense-making) – w miarę postępowania robotyzacji i automatyzacji umiejętności techniczne związane z obsługą maszyn, w tym także programowaniem, będą stawać się zbędne. Potrzebne będą: zdolność do krytycznego myślenia i tworzenia sensu. W perspektywie 15–20 lat, warto inwestować swój czas w samorozwój w obszarze filozofii, etyki, socjologii, historii (przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do m.in. logicznego myślenia i krytycznego myślenia, które to umiejętności rozwija się, ucząc się przedmiotów ścisłych).

 

2. Kompetencje społeczne – praca zespołowa, umiejętność rozwiązywania konfliktów, komunikacja interpersonalna, kompetencje międzykulturowe.

 

3. Zdolność adaptacji i elastyczność – znikają zawody wymagające średnich umiejętności, ponieważ zostają one wyparte przez automatyzację (np. w bankowości) lub przez offshoring (przenoszenie procesów w firmie poza jej siedzibę). Jednocześnie rośnie liczba miejsc pracy wymagających bardzo niskich kwalifikacji, np. w związku z rosnącym na świecie ruchem lotniczym potrzeba coraz więcej pracowników obsługi lotnisk, ale także zawodów wymagających bardzo wysokich kwalifikacji. W tej drugiej grupie zawodów szczególnie liczy się zdolność adaptacji do nowych warunków.

 

4. Umiejętność myślenia komputacyjnego –komputery pozwalają odciążyć ludzi od zadań obliczeniowych, ale w obliczu olbrzymiej liczby danych, jakie nas otaczają, zdolność do wykonywania wszystkich szacunkowych operacji matematycznych staje się bardzo ważna.

 

5. Kompetencje medialne – umiejętność korzystania z nowych mediów stanie się niedługo bardzo ważna, ponieważ tradycyjne media, takie jak radio czy telewizja, przestaną być monopolistami.

 

6. Międzydyscyplinarność – wielu współczesnych problemów, nie można rozwiązać przy pomocy wiedzy z zakresu wyłącznie jednej dyscypliny naukowej. Dla pracowników firm zajmujących się analizą trendów rynkowych oraz pracowników centrów badawczo-rozwojowych oznacza to, że będą musieli poruszać się „w poprzek” dyscyplin.

 

7. Zdolność do projektowania (design mindset) – z wielu badań wynika, że sposób, w jaki zaprojektujemy nasze otoczenie, ma wpływ na to, jak postrzegamy świat oraz jak się zachowujemy (Eberhard i Patoine, 2011). Zdolność do radzenia sobie z przeładowaniem kognitywnym dotyczy umiejętności filtrowania i ignorowania pewnych informacji.

 

8. Umiejętność współpracy w zespołach wirtualnych – coraz więcej zadań, które wykonujemy, wymaga współpracy osób znajdujących się w dużej odległości od nas. W ten sposób powstają wirtualne zespoły.

 

Źródło: Jan Fazlagić – „Kompendium wiedzy na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć oraz lekcji wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy””; Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2020

 Mapa Karier

Polecamy projekt fundacji Katalyst Education  w związku z „gorącym” czasem podejmowania przez ósmoklasistów oraz maturzystów wyboru kolejnej ścieżki kształcenia, swojej drogi zawodowej. Strona internetowa: https://mapakarier.org/paths

Mapa Karier jest interaktywnym i darmowym narzędziem doradztwa zawodowego w szkole. Powstała po to, by w atrakcyjny sposób poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży o rynku pracy i świecie zawodów.

 

Mapa Karier dostępna jest w dwóch wersjach:

·       Miasto Zawodów

    według autorów jest przeznaczone raczej dla dzieci. Jest to interaktywna mapa z różnymi zakładami pracy. Po naciśnięciu kursorem na budynek pojawia się nazwa danego zakładu pracy oraz nazwy przedstawicieli zawodów tam zatrudnionych. Następnie po wybraniu przez dziecko interesującego go zawodu (naciśnięciu kursorem na nazwę) pojawia się pełny opis zawodu, wymagania, ścieżki kształcenia.    

·        Ścieżki Kariery

 dla młodzieży i dorosłych. To baza kilkuset zawodów zawierająca pełny opis zawodów, specyfikę pracy, istotne wymagania i umiejętności dla danego zawodu, przykładową ścieżkę edukacyjną oraz zapotrzebowanie  rynku pracy oraz średnie zarobki. 

 

Mapę Karier mowykorzystać

 

1.    nauczyciele:  

 

·       na lekcjach 

·       na zajęciach pozalekcyjnych

·       podczas rozmów indywidualnych

Pomysły na lekcje znajdują się w dziale Pomysły na lekcje oraz w webinarach na kanale YouTube

.

2.    rodzice przygotowujący swoje dziecko do wyboru przyszłego zawodu.

 

 

 

Publikacje przydatne w pracy doradcy zawodowo-eduakcyjnego:
 
 
        - https://mapakarier.org/paths
 
 
 

 
 
 
 
 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter