Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
To
18.04.2011 •

Poradnia: diagnozuje-planuje-informuje-wspiera-pomaga

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej od dnia 21 lipca 2014r. funkcjonuje w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 (wejście od strony ul. Korwina; dawna siedziba PZU). Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Środzie Śląskiej oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.  Z naszej oferty (zamieszczona na stronie internetowej: http://ppp.powiat-sredzki.pl) mogą nieodpłatnie korzystać dzieci i młodzież uczęszczające do placówek oświatowych na terenie powiatu średzkiego oraz dzieci od momentu urodzenia, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola. Oferujemy pomoc rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego/rocznego przygotowania przedszkolnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci.  Specjaliści zatrudnieni w Poradni są do dyspozycji przez cały rok kalendarzowy, w tym w ferie i wakacje.

 


Godziny otwarcia PORADNI

od poniedziałku do piątku 7:30 - 17:00.

 

Kontakt z Poradnią:

tel. 71317 38 68, lub 71 399 15 80  

e-mail: ppp@powiat-sredzki.pl

Nasz adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2

55-300 Środa Śląska

  

Pomoc w poradni świadczona jest nieodpłatnie Bliższe informacje o ofercie na naszej stronie, w zakładce ,,Oferta". Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej z katalogu „Druki do pobrania” i dostarczyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną ( skrzynka ePUAP: PZPOSrodaSlaska) lub pocztą tradycyjną do sekretariatu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

 

 

Wspólnie łatwiej poradzić sobie z problemami, szukać rozwiązań i nabywać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.

 

Wytyczne przyjęć dzieci/uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej o czasie pandemii COVID-19

 

 

1. Przyjmujemy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tylko osoby zdrowe.

 

-Nie należy przyprowadzać na diagnozę (i inne zajęcia) w poradni dzieci/uczniów z objawami choroby (podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem, chrypką, bólem gardła, wysypką, itd.), dziecko z objawami chorobowymi nie będzie przyjmowane.

 

- Nie należy przyprowadzać dziecka do poradni, jeśli w domu przebywa ktoś objęty kwarantanną lub w izolacji, albo wykazuje objawy chorobowe typu: katar, kaszel, podwyższona temperatura, ból gardła lub inne objawy grypopodobne. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu, należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub służbami sanitarnymi.

 

2.  Przyprowadzając dziecko do PP-P prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem nr tel. 71 317 38 68 lub pukanie do drzwi głównych. Diagnosta podejdzie do Państwa, uzyska oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, a także zgodę na pomiar temperatury ciała.

 

- W placówce tuż przy wejściu znajduje się bezdotykowy elektroniczny dyspenser z płynem do dezynfekcji rąk. Prosimy każdą wchodzącą osobę o dezynfekcję dłoni.

 

- Zmierzymy temperaturę dziecku/uczniowi termometrem bezdotykowym.

 

- Wszystkie osoby przebywające na poczekalni/korytarzu placówki korzystają z osłony ust i nosa. Jeśli dziecko ukończyło 4 rok życia, powinno również mieć indywidualną osłonę.

 

 -  Na poczekalni/korytarzu PP-P nie powinno jednocześnie przebywać więcej jak 4 osoby (z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m).

 

 

3. Prosimy aby z jednym dzieckiem przychodził jeden opiekun (mnimalizujemy ilość osób przebywających na terenie placówki; prosimy nie przyprowadzać rodzeństwa diagnozowanych dzieci).

 

- Po uzgodnieniu z diagnostą, rodzic może opuścić poczekalnię PP-P, pozostając do dyspozycji w kontakcie telefonicznym.

 

4. Rodzicu porozmawiaj wcześniej z dzieckiem o wizycie w poradni i wytłumacz konieczność takiego postępowania, uprzedź je o tym, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Małe dzieci (w wieku przedszkolnym) w wyjątkowych sytuacjach (np. trudności w kontakcie) będą mogły być badane w obecności Rodzica. Przyprowadzając ucznia na badania, zaopatrz dziecko w długopis i ołówek.

 

5. Preferujemy wywiady i omówienie wyników badań w formie zdalnej (telefonicznie lub przez skype), po wcześniejszym ustaleniu terminu z diagnostą.

 

6. Ograniczmy kontakt bezpośredni, jeśli to możliwe. Załatwianie spraw należy uzgadniać telefonicznie z sekretariatem PP-P nr tel. 71 317 38 68 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  (adres @ : ppp@powiat-sredzki.pl ). Adresy służbowej poczty elektronicznej pracowników zamieszczone są na naszej stronie.

Powyższe działania wymusza konieczność ograniczenia przebywania w placówce osób z zewnątrz w czasie pandemii COVID-19.

 

Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i Pracowników PP-P, apeluję do wszystkich Rodziców o przestrzeganie powyższych zasad.

 

Małgorzata Czerwiec

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w PZPO w Środzie Śląskiej

 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter