Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
24.10.2013 •
bs •


Poradnia: diagnozuje-planuje-informuje-wspiera-pomaga

 

   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Środzie Śląskiej oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia jako placówka publiczna wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez diagnozę, bezpośrednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także wspomaganie szkół i placówek. Poradnia pomaga rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci/uczniów, wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych i przezwyciężaniu trudności szkolnych. Młodzież otrzymuje pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia. Rodzice i nauczyciele otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną z zakresie  wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

  

Z naszej oferty mogą korzystać dzieci i młodzież uczęszczające do placówek oświatowych na terenie powiatu średzkiego oraz dzieci od momentu urodzenia, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola. Oferujemy pomoc rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Wspólnie łatwiej poradzić sobie z problemami, szukać rozwiązań i nabywać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Specjaliści zatrudnieni w Poradni są do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli przez cały rok kalendarzowy, w tym w ferie i wakacje.

   Wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego/rocznego przygotowania przedszkolnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci.

  

Pomoc w Poradni świadczona jest nieodpłatnie Formularze zgłoszeniowe można pobrać z katalogu „Druki do pobrania” i dostarczyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Poradni (pocztą tradycyjną lub elektroniczną na skrzynkę ePUAP:  PZPOSrodaSlaska).

 

 

 

 

 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter