Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
20.09.2016 •

1.      Przyjęcie zgłoszenia o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej: osobiście lub pocztą, wniosek składąją rodzice lub opiekun prawny. Wniosek dostępny na stronie internetowej w zakładce ,,Druki do pobrania”, lub w sekretariacie PP-P (wniosek można złożyć drogą elektroniczną przez skrzynkę e-PUAP). Zebranie wstępnych informacji o przyczynie zgłoszenia w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.

2.      Wyznaczenie terminu badania i zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie badania.

3.      W zależności od zgłoszonego przez rodziców lub prawnych opiekunów problemu, uzasadniony jest wgląd w dokumentację szkolną i medyczną  dziecka.

4.      Podpis złożony przez rodziców lub prawnych opiekunów na wniosku o przyjęcie dziecka na badanie w PPP stanowi formę zgody na badanie.

5.      Rodzice  lub prawni opiekunowie proszeni są o poinformowanie PP-P o planowanej nieobecności dziecka w celu wyznaczenia nowego terminu badania.

6.      Niezgłoszenie się   rodziców lub prawnych opiekunów na wyznaczony termin badania bez powiadomienia PP-P oznacza rezygnację z badania.

 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter