Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
16.04.2021 •

Przed decyzją o wyborze szkoły ponadpodstawowej, o wyborze zawodu

 

       

 

 

Został miesiąc do czasu, kiedy uczniowie klas VIII będą mogli składać dokumenty do szkół ponadpodstawowych. Niewiele czasu do podjęcia ostatecznej decyzji wyboru szkoły lub szkoły i zawodu. Na pewno wielu uczniów już od dawna wie, jaką drogą, ścieżką kształcenia chce pójść dalej. I tym uczniom GRATULUJEMY, oni mogą spać już spokojnie. Na pewno są jednak i tacy, którzy jeszcze nie wiedzą, jaki kierunek kształcenia wybrać lub jeszcze się wahają.

 

         Wybór kierunku kształcenia dla nastolatków nie zawsze jest łatwy. Dlatego, że nie jest to jednostkowa decyzja, którą mają podjąć ot tak, jak wiele w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca. Decyzja ta przesądza o kilku najbliższych latach nauki. Zamiast więc o decyzji należy mówić o długim procesie, którego zwięczeniem jest ostateczna decyzja wyboru szkoły.  

          

       Czym kierować się wybierając szkołę ponadpodstawową? To pytanie zadaje wielu uczniów i ich rodziców. Odpowiedź jest zawsze taka sama. Należy zgromadzić informacje w trzech grupach:

poznać siebie,

zapoznać się z ofertą szkół - poznać  kierunki kształcenia,

zdobyć wiedzę o zawodzie.

Jak widać, są to obszerne tematy, dlatego mówimy o procesie, który musi trwać i w którym musi być czas na zdobycie wiedzy z tych trzech obszarów. Oraz co istotne, musi być czas na “pobycie w tej decyzji”. Czy ona naprawdę do mnie pasuje? Czy ona jest naprawdę moja?

 

Trzy obszary wiedzy:

 

1. wiedza o sobie

2. wiedza o szkole

3. wiedza o zawodzie

zainteresowania

typy szkół

zadania i czynności

 pasje

kierunki i profile kształcenia

przeciwwskazania zdrowotne do wykonywanego zawodu

marzenia

praktyki zawodowe

wymagania psychofizyczne w zawodzie

nielubiane zajęcia i czynności

zasady rekrutacji – dodatkowe egzaminy i wymagania, progi punktowe, itd.

warunki wykonywania zawodu

cechy charakteru

lokalizacja

styl życia, który określa ten zawód

mocne i słabe strony

wyposażenie szkoły, baza sportowa

sytuacja na rynku pracy

temperament

architektura – możliwości kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi

możliwości zatrudnienia

stan zdrowia

oferta pozalekcyjna – koła zainteresowań, projekty, itp.

możliwości rozwoju

wartości

miejsce w rankingu szkół

możliwości realizowania pasji i marzeń

motywacja do nauki

klimat szkoły - opinie o szkole

możliwości awansu

lubiane i nielubiane przedmioty szkolne

wymiana zagraniczna

możliwości zdobywania specjalizacji

zasób wiedzy szkolnej

możliwości dalszego kształcenia

zarobki

 

       I tak jak bez wątpienia trzeba zdobyć powyższe informacje, tak z drugiej strony nieoczekiwane zmiany na świecie i w życiu powodują, że to co kiedyś brało się za pewnik, dzisiaj takie już nie jest. Czas pandemii pokazał, że branże, które miały się do tej pory na rynku pracy całkiem dobrze i zawsze była pewność zatrudnienia, dzisiaj przeżywają kryzys. Wystarczy wymienić: gastronomię czy turystykę. O przewidywaniach i trendach w zatrudnieniu można przeczytać w artykule “Jak odnaleźć się na rynku pracy?” zamieszczonym na stronie naszej Poradni:


http://ppp.powiat-sredzki.pl/PL/strona_glowna/0/323/Jak_odnalezc_sie_na_rynku_pracy/

 

         Dobrą decyzją o wyborze szkoły i kierunku kształcenia, będzia taka, która pozwoli absolwentowi szkoły podstawowej rozwijać swój potencjał. Kiedy w szkole ponadpodstawowej rozwinie istniejące i zdobędzie nowe kompetencje, pozwalające odnaleźć mu się na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Kiedy będzie gotowy na te wyzwania i zmiany w życiu zawodowym.  

 

 

Opracowała: Elżbieta Kazior

« powrót
 • e-wsparcie
 • e-konsultacje
 • Facebook
 • PRZYDATNE LINKI
 • MEN
 • KO
 • ORE
 • IBE

Newsletter